Opstellen ondernemingsplan

Reith & Ten Böhmer heeft ruime ervaring met het opstellen van ondernemingsplannen, die altijd in goed overleg met de opdrachtgever hun definitieve vorm krijgen. Voor elke onderneming – en niet alleen voor starters – wordt de kans op succes met een goed ondernemingsplan aanzienlijk vergroot. In een dergelijk plan dient alles aan de orde te komen wat voor uw onderneming van belang is. Denk hierbij aan de juiste ondernemingsvorm, bepaling financieringsbehoefte, liquiditeits- en investeringsbegroting, personeel en de keuze van zowel produkt als markt.

Meer dan...

Betrokkenheid, vertrouwen, een nauwe band met de klant; het zit allemaal in het DNA van Reith & Ten Böhmer. Voor hun klanten lossen ze niet alleen financiële en fiscale kwesties op, ze zijn bovendien vertrouwenspersoon. Een rol die veel verder gaat dan het bieden van een luisterend oor alleen.