Administratieve dienstverlening

De administratie is van cruciaal belang. Hieruit moet immers op elk moment de juiste managementinformatie verkregen kunnen worden. Deze informatie is dé basis voor de te varen koers.
Reith & Ten Böhmer kan hierbij voor u onder meer de volgende werkzaamheden verrichten:

  • het inrichten en correct bijhouden van de administratie;
  • het opstellen van periodieke cijfers en andere overzichten;
  • het samenstellen van de jaarrekening;
  • het maken van begrotingen.

Meer dan...

Betrokkenheid, vertrouwen, een nauwe band met de klant; het zit allemaal in het DNA van Reith & Ten Böhmer. Voor hun klanten lossen ze niet alleen financiële en fiscale kwesties op, ze zijn bovendien vertrouwenspersoon. Een rol die veel verder gaat dan het bieden van een luisterend oor alleen.