Overige assurance opdrachten

Naast wettelijke controle- opdrachten voert Reith & Ten Böhmer overige assurance opdrachten uit. De controle wordt op maat uitgevoerd en er kunnen diverse soorten verklaringen worden afgegeven: bij financiële overzichten ten behoeve van subsidies, bij verzekerd belang, bij herregistratie ten behoeve van de Wet BIG, bij oplages, et cetera. Daarnaast worden vrijwillige of vanuit statuten voortkomende controles uitgevoerd, waarbij meer zekerheid wordt verstrekt over de getrouwheid van de jaarrekening.

Ervaring

Reith & Ten Böhmer heeft veel ervaring met overige assurance – opdrachten. Onder meer worden vrijwillige controles uitgevoerd bij stichtingen in de medische sector en bij andere profit- en non-profitinstellingen.

Meer dan...

Betrokkenheid, vertrouwen, een nauwe band met de klant; het zit allemaal in het DNA van Reith & Ten Böhmer. Voor hun klanten lossen ze niet alleen financiële en fiscale kwesties op, ze zijn bovendien vertrouwenspersoon. Een rol die veel verder gaat dan het bieden van een luisterend oor alleen.